"Myl się zbiorowo. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966) "