"W miarę dojrzewania uczuciowego wzrasta potrzeba dawania. Antoni Kępiński (1918-1972) "