"Ibidem (skrót: ib. lub ibid). - tamże; w tym samym miejscu (zwykle w bibliografii) "