"De maiore et minore non variant iura - prawa nie zmieniają się w zależnośći od większego lub mniejszego (znaczenia osoby). (znaczenia osoby). (znaczenia osoby) "