"Działanie ucisku zależy od materiału. Jedni stają się mniejsi, drudzy więksi. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966) "