"Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie / Niż ich się śniło waszym filozofom. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616) "