"Crimen grave non potest esse impunibile - ciężkie przestępstwo nie może pozostać bez kary; ciężka zbrodnia nie może być bezkarna. "