"Stanta pede - (dosł. na stojącej nodze) natychmiast "