"Pisać - znaczy to czynić się zrozumiałym. Karol Irzykowski "