"Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny. Fiodor Michajłowicz Dostojewski (1821-1881) "