"Powraca się zawsze do pierwszej miłości. Isouard "