"Propaganda jest matką wydarzeń. Albert Schweitzer "