"Na czele wszystkich leków stoję ja: wino. Talmud "