"Najbardziej urodzajne na polu jest oko pańskie. Pliniusz Starszy "