"Nie czas modlitwie po przegranej bitwie. Safona "