"Żeby poznać Jezusa trzeba ruszyć się z miejsca i szukać ludzi, w których On mieszka. ks. Jan Twardowski "


Żeby poznać...


"Życie Jezusa to nie żadne widowisko, to orędzie. Léon Bloy "


Życie Jezusa...


"Wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia, możemy odczytać z Jezusa Chrystusa. Klaus Hemmerle "


Wszystko, co...


"Trzeba być dorosłym i męskim, aby bez zagrożenia stać się całkowicie dzieckiem. Magdalena od Jezusa "


Trzeba być...


"Kto chce być uczniem Jezusa, musi wziąć na siebie swój krzyż, to jest swoje uciski i cierpienia albo samo ciało, które ma kształt krzyża. Tertulian "


Kto chce...


"Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie musi umierać samotnie. Karol Lehmann "


Kto wierzy...


"Czym byłoby życie uczniów Jezusa, gdyby On zakończył swoją działalność i nauczanie bez epilogu, bez męki, śmierci i zmartwychwstania? "


Czym byłoby...