"W ogóle podstawą cierpienia jest trwanie, podstawą radości jest chwila. Friedrich Hebbel (1813-1863) "


W ogóle...


"Wielkie cierpienia są nieme. Kto bardzo cierpi, milczy "


Wielkie cierpienia...


"Wielkość cierpienia nie stanowi liczba cierpiących. Bolesław S. Herbaczewski "


Wielkość cierpienia...


"Własne cierpienia uczą, że nikomu nie należy robić żadnej przykrości. "


Własne cierpienia...


"Wszyscy ci, którym powaga życia posiwiła skronie, są zgodni z tym, iż ludzkie życie rozgrywa się nad przepaścią nie dającego się wyrazić cierpienia. Eduard Spranger "


Wszyscy ci,...


"Wszystkie nasze wysiłki, cierpienia i przyjemności przepadną na zawsze w pustce, nie pozostwiając po sobie żadnych śladów. Kolakowski "


Wszystkie nasze...


"Wszystko jest cierpieniem, a przyczyną cierpienia jest niewiedza. Budda "


Wszystko jest...


"Umieć kochać - do tego trzeba ukończyć szkole cierpienia. "


Umieć kochać...


"Tylko poważny stosunek do cierpienia upoważnia człowieka do żartu. "


Tylko poważny...


"Świeże cierpienia zagłuszają dawne. Talmud "


Świeże cierpienia...


"Rozkosze są niby fale i szczyty gór cierpienia - niby głębie i wąwozy i dopiero wszystkie one razem sprawiają, że życie jest piękne, gdyż rzeźbi się jak poszarpany łańcuch gór wschodnich, na które patrzymy z podziwem. Bolesław Prus, Faraon "


Rozkosze są...


"Powołanie do cierpienia jest powołaniem do chrześcijaństwa. Reinhold Schneider "


Powołanie do...


"Prawie cala literatura, prawie cala poezja, prawie cala sztuka wyrosły z ludzkiego bólu i {cierpienia;} w niebie chyba sztuki nie ma. Kolakowski "


Prawie cala...


"Próżniactwo siostrą cierpienia. Przysłowie armeńskie "


Próżniactwo siostrą...


"Przyjaźń jest niewątpliwie najskuteczniejszym lekiem na cierpienia zawiedzionej miłości. "


Przyjaźń jest...


"Przyzwyczajenie do trudu sprawia, że łatwiej znosimy cierpienia. Cyceron "


Przyzwyczajenie do...


"Odkrywać nowe światy? A po co? By w nie wnosić stare cierpienia? Henryk Elzenberg "


Odkrywać nowe...


"Najwyższą sztuką jest poezja cierpienia. Korycka "


Najwyższą sztuką...


"Nie ma cierpienia, którego by nie złagodził kwadrans lektury. Francois Mauriac "


Nie ma...


"Nie ma radośniejszej rzeczy, jak pokonanie cierpienia. Mikołaj Ostrowski "


Nie ma...


"Nie ma takiego cierpienia ciała, które nie mogłoby być wykorzystane przez duszę. "


Nie ma...


"Nie możemy się zgodzić z tak jawnym dowodem nędzy naszej egzystencji, jakim jest powszechność cierpienia. Jan Szczepański "


Nie możemy...


"Nieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. Aleksander Świętochowski "


Nieszczęśliwszym jest...


"Nieustanne starania obliczone na usuniecie cierpienia nie dają nic poza zmianą jego postaci. Artur Schopenhauer "


Nieustanne starania...


"Minuty szczęścia są krótsze niż minuty cierpienia. Kamil Ejsymont "


Minuty szczęścia...


"Możemy się uleczyć z cierpienia, tylko przeżywając je do końca. "


Możemy się...


"Ludzkie cierpienia, suma cierpień doznawanych w każdej chwili na całym świecie to przeogromny ocean. Pierre Teilhard de Chardin "


Ludzkie cierpienia,...


"Kogo ominęły cierpienia, ten powinien poczuwać się do obowiązku łagodzenia cierpień innych. Albert Schweitzer "


Kogo ominęły...


"Kto chce być uczniem Jezusa, musi wziąć na siebie swój krzyż, to jest swoje uciski i cierpienia albo samo ciało, które ma kształt krzyża. Tertulian "


Kto chce...


"Jakże silna jest miłość po przejściu ogniowego chrztu cierpienia. Selma Lagerlof (1858-1940) "


Jakże silna...


"Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna. Czesław Miłosz (1911-2004) "


Jest taka...


"Inny nie może mnie zrozumieć ani nie może mi pomoc - oto samotność cierpienia. Paul Ricoeur "


Inny nie...


"Gaudia principium nostri sunt saepe doloris - wielka radość jest często przyczyną (początkiem) naszego cierpienia; miłe złego początki, lecz koniec żałosny; radości często są przyczyną naszego bólu. "


Gaudia principium...


"Dar cierpienia to rozszerzenie horyzontu, bardziej wszechstronne wnikniecie w to, czym jest życie i czym są żyjące istoty. Henryk Elzenberg "


Dar cierpienia...


"Dzielił mieszkańców tego świata na dwie grupy: na tych, którzy kochali, i tych, którzy nie kochali. Był to podział arystokratyczny, bo uważał, że ci, co nie mają serca do miłości (albo raczej do cierpienia z miłości), w ogóle nie żyją i z pewnością nie będą żyli po śmierci. Są rodzajem marionetek, napełniających świat śmiechem, łzami i gadaniną bez znaczenia i znikają próżno we mgle niepamięci. Thornton Wilder "


Dzielił mieszkańców...


"Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia, przez nieszczęście - cierpienie i brak przyjemności. John Stuart Mill "


Czyny są...


"Człowiek przeniósł wszystkie cierpienia i męki do piekła, dla nieba nie pozostało już nic poza nudą. Artur Schopenhauer "


Człowiek przeniósł...


"Człowiek nie może pozbyć się cierpienia i nie wie nawet, czy po śmierci będzie od niego wolny. Jan Szczepański "


Człowiek nie...


"Często cierpienia dają ludziom pouczenie. Ezop, Aísopos (VI w. p. n. e) "


Często cierpienia...


"Cierpienia stanowią łańcuch, a zarazem wątek naszego żywota. Herbert George Wells "


Cierpienia stanowią...


"Cierpienia nigdy nie są za wielkie, a radość za mała. Edyta Stein "


Cierpienia nigdy...


"Cierpienia moralne przerastają cierpienia fizyczne o całą przepaść, jaka istnieje między duszą i ciałem. Honore de Balzac "


Cierpienia moralne...


"Ci którzy pisali, niech przejrzą starannie swoje publikacje, aby rozeznali, na ile są zobowiązani do restrykcji. Ale wymaga to trudu, pokory, a może i cierpienia. Stefan kard. Wyszyński (1901 - 1981) "


Ci którzy...


"Cała nasza działalność zdąża do tego, aby uwolnić się od cierpienia i niepokoju. Epikur z Samos "


Cała nasza...


"Bez cierpienia nie rozumie się szczęścia. Fiodor Dostojewski "


Bez cierpienia...


"Bóg nie skreśla cierpienia, ale pomaga je dźwigać . Georg Moser "


Bóg nie...


"Ból może być przyczyna cierpienia, ale nie jest cierpieniem. Cierpienie jest bowiem uczuciem i wrażeniem. P. Ricoeur "


Ból może...


"Artysta, prawdziwy artysta, a nie przeintelektualizowany młynek mielący automatycznie wszystkie możliwe wariacje i perturbacje, nie powinien bać się cierpienia. Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy, 1885-1939) "


Artysta, prawdziwy...