"W butelce rozgoryczeni szukają pocieszenia, tchórzliwi - odwagi, nieśmiali pewności. Samuel Johnson (1709-1784) "


W butelce...


"Wypita czara goryczy często idzie na zdrowie. Nietyksza "


Wypita czara...


"Przyjaźń może oznaczać bycie razem, pisanie listów lub rozmowy telefoniczne. Może być wiotka, ulotna, trwała i silna, może trwać całe życie lub tydzień. Może zostawić nas z uczuciem goryczy albo zostać w pamięci jak ciepły, jasny klejnot. Nic nie zastąpi przyjaźni - ani pieniądze, ani władza, uroda, dobrobyt, ani sława. Rita Robinson "


Przyjaźń może...


"Opłakiwałem gorycz fiaska, zanim spostrzegłem, że to łaska. Jan Sztaudynger "


Opłakiwałem gorycz...


"Nie ma miłości bez goryczy. Przysłowie francuskie "


Nie ma...


"Nie ma radości bez odrobiny goryczy. Przysłowie angielskie "


Nie ma...


"Nie ma radości bez smutku i goryczy. "


Nie ma...


"Nie szarpać się, nie buntować, nie sprzeciwiać losowi - jest postawą słuszną i racjonalną. Krótkie kategoryczne Bóg tak chce" zwalnia człowieka od odpowiedzialności za własne nawet cierpienie. "Bądź wola Twoja" w Ojczenaszu znaczy "twoja", a nie "moja" i nie ma co się z Bogiem wadzić lub działać przeciwko Niemu. s. 21 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne "


Nie szarpać...


"Niech błogosławią kochankowie cyklopowe mury i czujne straże, bowiem tylko w przeszkód goryczy dojrzewa słodycz namiętności naszych. Wacław Berent (1873-1940) "


Niech błogosławią...


"Nigdy i nigdzie nie ma szczęścia bez goryczy. Wolter (1694-1778) "


Nigdy i...


"Miłość jest największą słodyczą i największą goryczą na Ziemi. Eurypides (ok. 480-407/406 p. n. e) "


Miłość jest...


"Kiedy nie można znaleźć nawet śladu rodzinnego domu, kiedy odmienione są drzewa i rzeka, jedynym głosem, jaki spodziewamy się usłyszeć od pielgrzyma, jest głos rozpaczy, lament, gorycz. Julia Hartwig - poetka, o "Dworze" Miłosza "


Kiedy nie...


"Kropla goryczy psuje beczkę miodu. Włodzimierz Scisłowski "


Kropla goryczy...


"Kto nie doznał goryczy ni razu, Ten nie dozna słodyczy w niebie. Adam Mickiewicz (1798 - 1855) "


Kto nie...


"Kto zna gorycz, zna prawdziwy smak potrawy. Talmud "


Kto zna...


"Iam dolor in morem venit meus - mój ból (gorycz, nieszczęście) już się zmienił w przyzwyczajenie. Owidiusz "


Iam dolor...


"Gorycz poranka i słodycz jesieni dopiero w późnym wieku się ceni. Jan Sztaudynger "


Gorycz poranka...


"Gorycz wiedzy jest zdrowym napojem. Kamieńska Anna "


Gorycz wiedzy...


"Dobrze znam uczucie człowieka, który do ostatka swych sił błagał o coś, lecz to coś nie zostało mu przyznane: nie ma w nim wtedy nawet goryczy, jest po prostu pustka. Wydaje mu się, że wszystko jest mu obojętne: zło czy dobro; cokolwiek ma się stać, pragnie, aby się wreszcie stało, byle tylko prędzej, byle się już skończył czas wyczekiwania. . . Jan Dobraczyński, Listy Nikodema "


Dobrze znam...