"Żadna logiczna definicja nie pouczy o tym, czym jest prawda. Kartezjusz "


Żadna logiczna...


"Trudno jest, pracując jeno na dziełach cudzych, dokonać rzeczy bardzo doskonałych. Kartezjusz (właśc. Rene Descartes, 1596-1650) "


Trudno jest,...


"Świadectwem przeciętności jest niezdolność do ulegania entuzjazmowi. Kartezjusz "


Świadectwem przeciętności...


"Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (. . . ) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odlegle, do których byśmy nie dotarli (. . . ), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwa żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich. Kartezjusz "


Sposobność do...


"Rzecz prawdziwa to rzecz niepowątpiewalna. Kartezjusz "


Rzecz prawdziwa...


"Pogardza się mężczyzną zazdrosnym o swą żonę, ponieważ jest to dowodem, że ma złe mniemanie o sobie lub o niej. René Descartes, Kartezjusz (1596-1650) "


Pogardza się...


"Prawda ma charakter bezwzględny. Kartezjusz "


Prawda ma...


"Należy wierzyć jedynie temu, cośmy doskonale poznali i w co nie można wątpić. Kartezjusz (właśc. Rene Descartes, 1596-1650) "


Należy wierzyć...


"Nie być użytecznym dla nikogo świadczy o braku wartości. Kartezjusz "


Nie być...


"Nie ma człowieka tak niedoskonałego, żeby nie można było mieć dla niego przyjaźni bardzo doskonałej. Kartezjusz (właśc. Rene Descartes, 1596-1650) "


Nie ma...


"Nie wystarczy mieć sprawny umysł, trzeba go jeszcze dobrze używać. Kartezjusz (1596-1650) "


Nie wystarczy...


"Myślę, więc jestem. Kartezjusz "


Myślę, więc...


"Każdy człowiek jest zobowiązany do tego, aby przyczynić się, ile w jego mocy do dobra drugich i zaiste nic nie wart ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje. René Descartes, Kartezjusz (1596-1650) "


Każdy człowiek...


"Kto chce jednym spojrzeniem ująć wiele równocześnie przedmiotów, ten żadnego z nich nie widzi wyraźnie. Kartezjusz "


Kto chce...


"Jestem podległy błędom równie jak każdy inny, odrzucam jako błędne wszystkie racje, które wziąłem poprzednio za dowody. Kartezjusz "


Jestem podległy...


"Jeśli ktoś postawi sobie zadanie zbadania wszystkich prawd, do których poznania rozum ludzki jest zdolny - a wydaje mi się, że to raz w życiu każdy musi uczynić, kto myśli poważnie nad tym, jak dojść do mądrości - ten zaiste za pomocą danych prawideł stwierdzi, że niczego nie można poznać pierwej od intelektu. Kartezjusz "


Jeśli ktoś...


"Intuicja ogłada teraźniejszość. Kartezjusz "


Intuicja ogłada...


"Istniejesz, wiec i wiesz, ze istniejesz, a o tym wiesz dlatego, ponieważ wątpisz. Kartezjusz "


Istniejesz, wiec...


"Glosa do Kartezjusza: czasem myślę; czasem jestem. Paul Ambroise Valery "


Glosa do...


"Doświadczenie uczy, że ci, którymi najbardziej miotają ich namiętności, najmniej je znają. Kartezjusz (właśc. Rene Descartes, 1596-1650) "


Doświadczenie uczy,...


"Dubito ergo cogito, cogito ergo sum - wątpię, więc myślę. Myślę, więc jestem. Kartezjusz "


Dubito ergo...


"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów. Kartezjusz "


Czytanie dobrych...


"Często uważałem, że ludzie małoduszni są najbardziej aroganccy i pyszni, podobnie jak wielkoduszni są najbardziej skromni i pokorni. Kartezjusz "


Często uważałem,...


"Cogito, ergo sum. (Myślę, wiec jestem) Kartezjusz "


Cogito, ergo...


"Cogito, ergo sum - myślę, więc jestem. Kartezjusz "


Cogito, ergo...


"Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności. Kartezjusz (właśc. Rene Descartes, 1596-1650) "


Całe szczęście...


"Bardzo powinny być nam podejrzane sądy przyjaciół, kiedy padają na naszą korzyść. Kartezjusz (właśc. Rene Descartes, 1596-1650) "


Bardzo powinny...