"W rękach losu każdy to tylko persona non grata, a wmawia mu się, że w jego - leżą losy świata. Stefan Pacek "


W rękach...


"Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością. Michał Anioł "


Wszelki gniew,...


"Volentem Fata ducunt, nolentem trahunt - chętnego Losy prowadzą, niechętnego wloką. Zenon z Kition "


Volentem Fata...


"Ut fata trahunt - jak kierują losy; na los szczęścia. "


Ut fata...


"Taki już los ludzkich rodów, jak losy nietrwałych liści, Jedne na ziemię wiatr zrzuca liście, a inne wydaje Rozkwitający las, kiedy zbliża się pora wiosenna. Homer (VIII w. p. n. e) "


Taki już...


"Różnie toczą się losy. Czasem - zataczają! Tadeusz Szyfer "


Różnie toczą...


"Nawet najlepsi nie uczą się sami miłości: aby przejść do porządku nad zmiennością ludzi, ich wadami, a zwłaszcza głupotą, trzeba posiąść tajemnicę miłości, której świat dzisiejszy nie zna. I dopóki nie odnajdzie tej tajemnicy, na próżno będziecie usiłowali zmienić ludzkie losy. Francois Mauriac "


Nawet najlepsi...


"Mężczyzna powinien zacisnąć zęby i dzielić losy ojczystego kraju. Uważam to za oczywiste. Co innego wy. [kobiety, dzieci] Borys Pasternak "


Mężczyzna powinien...


"Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki - rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa - prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej. Berlin Isaiah "


Historię ludzkości...


"Ducunt volentem fata, nolentem trahunt - powolnego prowadzą losy, opornego siłą ciągną. Seneka "


Ducunt volentem...


"Czasami łatwiej przewidzieć losy całego społeczeństwa niż pojedynczej jednostki. Antoni Kępiński (1918-1972) "


Czasami łatwiej...