"Usus est optimus magister - praktyka (doświadczenie) jest najlepszym nauczycielem. Cyceron "


Usus est...


"Usus omnium artium est magister - praktyka jest nauczycielem wszystkich sztuk; pożytek jest mistrzem wszystkich sztuk. Cyceron "


Usus omnium...


"Tempus est optimus magister vitae - czas jest najlpeszym nauczycielem życia. "


Tempus est...


"Optimus magister bonus liber - dobra książka (jest) najlepszym nauczycielem. "


Optimus magister...


"Magister elegantiarum - mistrz wytworności. "


Magister elegantiarum...


"Est rerum omnium magister usus - praktyka jest nauczycielem wszelkich rzeczy. "


Est rerum...