"W pełni wcieleni do Kościoła są ci, którzy mają Ducha Chrystusowego, związani są z Kościołem więzami "wyznania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty". Przygotowując się do chrztu katechumeni, którzy dzięki pragnieniu są ochrzczeni noszą zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają całej wiary lub nie zachowują jedności wspólnoty pod zwierzchnictwem następcy św. Piotra, to "Kościół wie, że jest z nimi związany z licznych powodów" (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 14-15). Jest to więź przez Pismo Święte, wyznanie wiary Kościoła pierwszych stuleci, poszczególne sakramenty, po części też poprzez urząd biskupi i Eucharystię. I wreszcie ci, "którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do ludu Bożego" (tamże, nr 16). Odnosi się to przede wszystkim do ludu Starego Przymierza, ale także do muzułmanów, którzy zachowują wiarę Abrahama, wreszcie do tych, którzy szukają nieznanego Boga po omacku, a nawet do tych, "którzy bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują wieść uczciwe życie" (tamże). Fr. Justin Rosary Hour "


W pełni...


"Verba volant, scripta manent - słowa ulatują, pismo pozostaje. "


Verba volant,...


"Słowa ulatują, pismo pozostaje. "


Słowa ulatują,...


"Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów. Dąbrowska Maria "


Pismo i...


"Litterae non erubescunt - pismo się nie rumieni (ze wstydu); papier jest cierpliwy; pisać można wszystko. Cyceron "


Litterae non...


"I szatan może cytować Pismo. Herbert George Wells "


I szatan...


"Gdzie ojca nie ma, tam, Pismo mówi: wuja słuchał będziesz. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916) "


Gdzie ojca...