"Większość ludzi ma ukryte właściwości, które ujawnia przypadek. Francois de la Rochefoucauld "


Większość ludzi...


"Sprawy nie układają się same. Pomagamy im my lub przypadek. Stefan Pacek "


Sprawy nie...


"Przeczyciele przypadku. Żaden zwycięzca nie wierzy w przypadek. F. Nietsche "


Przeczyciele przypadku....


"Przeznaczenie oddaje kobietę pierwszemu. Przypadek - najlepszemu. Wybór - pierwszemu lepszemu. Karl Kraus (1874-1936) "


Przeznaczenie oddaje...


"Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości. Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierności prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało dostrzeżone. Dalmazio Mangillo "


Przyjaźń nie...


"Przypadek - to zawoalowana konieczność. "


Przypadek -...


"Przypadek jest być może pseudonimem Boga, gdy on odmawia podpisu. Romuald Sonnenschein "


Przypadek jest...


"Przypadek jest najlepszym detektywem. Agatha Christie (1891-1976) "


Przypadek jest...


"Przypadek jest nie tylko wypadkową nieobliczalnych, ważnych sił żyjących poza człowiekiem, on także ściąga dookoła siebie siły tkwiące w samym człowieku, staje się odczynnikiem natury ludzkiej i demaskuje ją lub apoteozuje. Karol Irzykowski "


Przypadek jest...


"Przypadek jest tym, co losowi wypada z rąk. Grzeszczyk Władysław "


Przypadek jest...


"Przypadek rządzi ponad połową naszych działań, a my kierujemy resztą. Niccolo Machiavelli (1469-1527) "


Przypadek rządzi...


"Przypadek sam nic nie zdziała. Napoleon Bonaparte (1769-1821) "


Przypadek sam...


"Przypadek to miano, którym określamy zasługi innych. Jaques Deval "


Przypadek to...


"Przypadek to pseudonim Boga, gdy nie chce się On podpisać. Anatole France, właśc. François Anatole Thibault (1844-1924) "


Przypadek to...


"Przypadek to słowo pozbawione sensu; nie ma niczego, co nie miałoby swoich przyczyn. Voltaire, Wolter (właśc. Francois Marie Arouet, 1694-1778) "


Przypadek to...


"Przypadek wszędzie ma znaczenie. Owidiusz "


Przypadek wszędzie...


"Nadmierna wiara w szczęście i przypadek jest tylko dowodem naszej bezsilności wobec własnego losu. Stefan Pacek "


Nadmierna wiara...


"Nawet przypadek nie jest niezbadany - ma on swoją prawidłowość. "


Nawet przypadek...


"Nemo est casu bonus - nikt nie jest dobry przez przypadek. Seneka "


Nemo est...


"Nic na świecie nie zdarza się przez przypadek. Paulo Coelho "


Nic na...


"Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona. św. Franciszka z Asyżu "


Nie konieczność,...


"Nie ma lepszego ministra niż przypadek. Saavedra Miguel de Cervantes (1547-1616 "


Nie ma...


"Niedobrze, gdy brudną sprawę ujawnia czysty przypadek. "


Niedobrze, gdy...


"Minister: Nie ma lepszego ministra niż przypadek. Cervantes Miguel De "


Minister: Nie...


"Kto postępuje według reguł, najczęściej wywraca się o przypadek. Wojciech Bartoszewski "


Kto postępuje...


"I głupiec od czasu do czasu musi przez przypadek mieć rację. "


I głupiec...


"I nie dziwota, że rzeczy wielkie rodzą się tylko w dużych odstępach czasu: to co przeciętne i stworzone dla tłumu przypadek przynosi często, natomiast to co niepospolite wyróżnia on przez samą rzadkość. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


I nie...


"Głupiec uważa przypadek za szczęście. Kurczab Jan "


Głupiec uważa...


"Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek. Arystoteles "


Doświadczenie stworzyło...


"Dwaj najwięksi tyrani ziemi: przypadek i czas. Johann Gottfried Herder "


Dwaj najwięksi...


"Casus ubique valet - przypadek wszędzie ma znaczenie. "


Casus ubique...


"Casus a nullo praestatur - za przypadek nikt nie odpowiada. "


Casus a...