"Żaden dzień nie jest długi dla człowieka czynnego. Seneka Młodszy "


Żaden dzień...


"Żaden zbrodniarz sam siebie nie zwalnia od kary. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Żaden zbrodniarz...


"Żadne posiadanie dóbr nie jest miłe bez bliskiego przyjaciela. Lucjusz Anneusz Seneka "


Żadne posiadanie...


"Żal jest niesprawiedliwym sędzią. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Żal jest...


"Życie bez celu jest błądzeniem. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Życie bez...


"Życie jest długie, jeśli tylko umiesz go używać. Seneka Młodszy "


Życie jest...


"Życie szybko pogrąży się w leniwym bezwładzie, jeśliby trzeba zaniechać wszystkiego, co sprawia przykrość. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Życie szybko...


"Żyć (...) to znaczy walczyć. Seneka (Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 n. e) "


Żyć (...)...


"Żyj z ludźmi, jakbyś był widziany przez Boga; z Bogiem rozmawiaj, jakbyś był słuchany przez ludzi. Seneka "


Żyj z...


"Z bliska zazwyczaj lęk jest mniejszy. Seneka Młodszy "


Z bliska...


"Z braku przeciwnika marnieje odwaga. Seneka Młodszy "


Z braku...


"Z możliwego zła nie ma gorszego nad opinię prostaka. Seneka "


Z możliwego...


"Z szybkim upływem czasu należy walczyć prędkim korzystaniem z niego. Lucjusz Anneusz Seneka "


Z szybkim...


"Z życiem jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak zagrana. Seneka Młodszy (4 r. p. n. e. -65 r. n. e) "


Z życiem...


"Zawiść jest raną duszy Seneka. "


Zawiść jest...


"Zbrodnię trzeba osłaniać zbrodnią. Seneka Młodszy "


Zbrodnię trzeba...


"Złe to rządy, kiedy pospólstwo kieruje władcami. Seneka Młodszy "


Złe to...


"Zły los może ci odebrać bogactwa, ale nie ducha. Lucjusz Anneusz Seneka "


Zły los...


"Złym ludziom żadna chwila nie jest za krótka, żeby zaszkodzić innym. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Złym ludziom...


"Zmienne są koleje spraw. Seneka Młodszy "


Zmienne są...


"Znienawidzone rządy nigdy nie utrzymują się długo. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Znienawidzone rządy...


"W krytycznym położeniu trzeba się chwytać ryzykownych środków. Seneka Młodszy "


W krytycznym...


"W przeciwnościach życia korzystaj ze swego rozsądku: to co twarde można zmiękczyć, to co wąskie rozszerzyć, a ciężary mniej przygniatają tych, którzy umieją je nosić. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


W przeciwnościach...


"Ważniejsze jest, co ty myślisz o samym sobie, niż to, co o tobie myślą inni. Seneka "


Ważniejsze jest,...


"Wielki błąd uchodzi często za zbrodnię. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Wielki błąd...


"Wielki smutek nie umie sam położyć sobie kresu. Seneka Młodszy "


Wielki smutek...


"Wielkość książek rozprasza ducha. Seneka "


Wielkość książek...


"Wkrótce nie będziesz chciał wiedzieć tego, o co tak wypytujesz. Seneka Młodszy "


Wkrótce nie...


"Władcy nienawidzą słów, które każą głosić. Seneka Młodszy "


Władcy nienawidzą...


"Władza ani małżeństwo nie znoszą wspólników. Seneka Młodszy "


Władza ani...


"Wszystkie rzeczy ludzkie są krótkie i nietrwałe; i w czasie, który nie ma granic nic nie znaczą. Lucjusz Anneusz Seneka "


Wszystkie rzeczy...


"Wszystkim wzgardził, kto już wzgardził śmiercią. Seneka Młodszy "


Wszystkim wzgardził,...


"Wszystko, co potępiamy u innych, znajdziemy we własnej duszy. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Wszystko, co...


"Venter caret auribus - brzuch nie ma uszu. Seneka "


Venter caret...


"Veritas in omnem partem sui eadem est - prawda jest z każdej swej strony taka sama. Seneka "


Veritas in...


"Verum gaudium res severa est - prawdziwa radość jest rzeczą poważną. Seneka "


Verum gaudium...


"Vincit malos pertninax bonitas - zwycięża złych nieustanna dobroć. Seneka "


Vincit malos...


"Vinum incendit iras - wino rozpala gniew. Seneka "


Vinum incendit...


"Virtus ad beate vivendum sufficit - cnota wystarcza do szczęścia (do szczęśliwego życia). Seneka "


Virtus ad...


"Vivere militare est - życie jest walką. Seneka Młodszy "


Vivere militare...


"Ubi maxime gaudebis, maxime metues - kiedy cieszysz się najbardziej, masz najwięcej podstaw do strachu. Seneka "


Ubi maxime...


"Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie. Seneka "


Ubogi jest...


"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65) "


Uczymy się...


"Ultrum enim vitium est et omnibus credere et nulli - często błędem jest wierzyć każdemu i nikomu. Seneka "


Ultrum enim...


"Umysł osiąga doskonałość dzięki jednej rzeczy: dzięki niezmiennej wiedzy o tym co dobre i złe. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Umysł osiąga...


"Upragniona to śmierć - umrzeć bez strachu przed śmiercią. Seneka Młodszy "


Upragniona to...


"Tajemnice życia uczą sztuki milczenia. Seneka "


Tajemnice życia...


"Tak postępuj ze słabszym, jak chciałbyś, aby postępował z tobą mocniejszy. Lucjusz Anneusz Seneka "


Tak postępuj...


"Taka jest potęga prawdy, że broni się sama swoją przejrzystością. Seneka Młodszy "


Taka jest...


"Tam miser est quisque quam credidit - każdy jest na tyle nieszczęśliwy, na ile się za takiego uważa. Seneka "


Tam miser...


"Tamdiu discendum est, quamdiu vivas - powinniśmy się uczyć tak długo, jak długo żyjemy. Seneka "


Tamdiu discendum...


"Temu, kto nie wiem, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Temu, kto...


"Ten jest najlepszy, kto chętnie daje, nigdy nie żąda zwrotu, a cieszy się nim; kto szczerze zapomniawszy o tym, co ofiarował, odbiera to jakby jemu wyświadczono dobrodziejstwo. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Ten jest...


"Timendi causa est nescire - niewiedza jest przyczyną lęku. Seneka "


Timendi causa...


"Tłum depce leżących. Seneka Młodszy "


Tłum depce...


"To co zdobyliśmy z największym trudem, najbardziej kochamy. Seneka "


To co...


"Tota vita discendum est mori - przez całe życie trzeba się uczyć umierać. Seneka Młodszy "


Tota vita...


"Trudniej dochować szlachetnych postanowień niźli je czynić. Trzeba wytrwać, wspomagając swe siły nieustannym zapałem, aż pragnienie dobra stanie się dobrocią duszy. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Trudniej dochować...


"Trudno jest wierzyć w cuda. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Trudno jest...


"Trudno ustrzec tego, co się wielu podoba. Seneka Młodszy "


Trudno ustrzec...


"Trzeba całego życia, aby nauczyć się żyć. Seneka Młodszy, zw. Seneka Filozof, Lucius Annaeus Seneca (4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Trzeba całego...


"Trzeba całego życia, by nauczyć się żyć. Seneka "


Trzeba całego...


"Trzeba nam się przygotować pierwej do śmierci, niżeli do życia. Seneka "


Trzeba nam...


"Trzeba się uczyć, dopóki nie wiesz, a jeśli wierzyć przysłowiu - dopóki żyjesz. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Trzeba się...


"Trzeba się wystawiać na próby. Tylko tak każdy może przekonać się, na co go stać. Seneka "


Trzeba się...


"Trzeba wysłuchać i drugiej strony. Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3-65 p. n. e) "


Trzeba wysłuchać...


"Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie. Seneka "


Trzeba, żebyś...


"Tylko mężny człowiek poskromi to, co wszystkich przeraża. Seneka Młodszy "


Tylko mężny...


"Tylko mężny człowiek poskromi to, co wszystkich przeraża. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Tylko mężny...


"Tylko śmierć może wyrwać prawego człowieka z rąk Losu. Seneka Młodszy "


Tylko śmierć...


"Tylko śmierć przywraca niewinność zwiedzionym do zbrodni. Seneka Młodszy "


Tylko śmierć...


"Tylko ten zdolny jest władać, kto potrafi podporządkować się władzy. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Tylko ten...


"Tylko w porównaniu z innymi jest się nieszczęśliwym. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Tylko w...


"Tym więcej pragniemy, im więcej przypadło nam w udziale. Seneka Młodszy "


Tym więcej...


"Ślepy i nierozważny jest ten, kto zdaje się na łaskę przypadku. Seneka Młodszy "


Ślepy i...


"Ślepy i nierozważny jest ten, kto zdaje się na łaskę przypadku. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Ślepy i...


"Sacra populi lingua est - język ludu jest święty (święte jest to, co mówi lud). Seneka Starszy "


Sacra populi...


"Saepe aliud volumus, aliud optamus - często tak bywa, że czego innego chcemy (naprawdę), a czego innego sobie życzymy. Seneka "


Saepe aliud...


"Se contentus est sapiens - mędrzec zadowala się sobą. Seneka "


Se contentus...


"Sera parsimonia in fundo est - za późno na oszczędzanie, kiedy widać dno. Seneka "


Sera parsimonia...


"Si ad naturam vives, numquam eris pauper - jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi. Seneka "


Si ad...


"Si vis amari, ama - jeśli chcesz być kochany, kochaj. Seneka "


Si vis...


"Skłonności do próżnowania trzeba przezwyciężyć pracą. Seneka "


Skłonności do...


"Słodko wspomina się dawne niedole. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Słodko wspomina...


"Słowa człowieka jasno ukazują, jakie jest jego życie. Lucjusz Anneusz Seneka "


Słowa człowieka...


"Słowami nie nasyci się brzucha. Seneka Młodszy "


Słowami nie...


"Smutek nie daje otuchy nieszczęśliwym. Seneka Młodszy "


Smutek nie...


"Sola ratio perfecta beatum facit - tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym. Seneka "


Sola ratio...


"Spór z równym jest ryzykowny, z silniejszym - szaleńczy, ze słabszym - haniebny. Miałki i nędzny to człowiek, który ugryziony, gryzie. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Spór z...


"Summa sedes non capit duos - na szczycie nie ma miejsca dla dwóch. Seneka "


Summa sedes...


"Szczególna to wada nieszczęśliwych, że nigdy nie dowierzają swemu szczęściu: chociaż powraca pomyślny Los, zgnębieni - nie chcą się nim jednak cieszyć. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Szczególna to...


"Szczera pochwała nieraz przypada w udziale biednemu, możnemu zaś - tylko fałszywa. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Szczera pochwała...


"Szczęście i pomyślność naszego życia zależy od użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności. Seneka "


Szczęście i...


"Szczęście nie tylko samo jest chciwe, ale wystawione jest na chciwość cudzą. Seneka Starszy (ok. 55 p. n. e. -40 n. e) "


Szczęście nie...


"Sztuka długotrwała, życie krótkie. Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3-65 p. n. e) "


Sztuka długotrwała,...


"Rationale animal est homo - człowiek jest istotą rozumną. Seneka "


Rationale animal...


"Res sacra miser - nieśczęśnik (nieszczęśliwy, ubogi) jest rzeczą świętą. Seneka: "


Res sacra...


"Ruiny są złym probierzem wielkości. Seneka Młodszy "


Ruiny są...


"Rzadko się trafia być szczęśliwym na starość. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Rzadko się...


"Quae fuerant vitia, mores sunt - to, co było występkiem, staje się obyczajem. Seneka "


Quae fuerant...


"Quaeritur bell(i) exitus non causa - jeśli chodzi o wojnę, zadaje się pytania o wynik, a nie o przyczynę. Seneka "


Quaeritur bell(i)...


"Quam bene vivas refert, non quam diu - wżne jak dobrze żyjesz, nie jak długo. Seneka "


Quam bene...


"Qui dedit beneficium taceat; narret qui accepit - niech ten kto uczynił dobro milczy; niech opowiada ten kto je otrzymał. Seneka "


Qui dedit...


"Quod verum est, meum est - to, co jest prawdziwe, należy do mnie. Seneka: "


Quod verum...


"Panować nad sobą - to najwyższa władza. Seneka Młodszy "


Panować nad...


"Pecuniae imperare non servire oportet - pieniądzowi należy rozkazywać, nie slużyć; pieniędzmi rządzić, nie im służyć winniśmy. Seneka "


Pecuniae imperare...


"Pewne rzeczy wzrastając nie tylko stają się większe, lecz także inne. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Pewne rzeczy...


"Pieniądzom trzeba rozkazywać, a nie służyć im. Seneka (Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 n. e) "


Pieniądzom trzeba...


"Piękna kobieta jest jak rzeka, w której toną mędrcy. Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p.n.e) "


Piękna kobieta...


"Płacz łagodzi żałość. Seneka Młodszy "


Płacz łagodzi...


"Po wielu trudach męstwo zazwyczaj pragnie wytchnienia. Seneka Młodszy "


Po wielu...


"Podważa władzę, kto milczy, gdy mu kazano mówić. Seneka Młodszy "


Podważa władzę,...


"Pojedyncze dni uważaj za osobne żywoty. Seneka "


Pojedyncze dni...


"Połowa wyzdrowienia - to chcieć wyzdrowieć. Seneka "


Połowa wyzdrowienia...


"Porywczość jest grzechem niedojrzałości. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Porywczość jest...


"Pośród wielu nieszczęść uczymy się sztuki milczenia. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Pośród wielu...


"Potest ex casa vir magnus exire - i z (ubogiej) chaty może wyjść wielki mąż. Seneka "


Potest ex...


"Potrzeby naszego ciała są skromne: domaga się ono jedynie ochrony przed zimnem, pokarmu dla zaspokojenia głodu i pragnienia. Wszystko, czego pożądamy ponadto, służy naszym wadom, a nie rzeczywistym potrzebom. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Potrzeby naszego...


"Powodzenie nigdy nie zna miary. Seneka Młodszy "


Powodzenie nigdy...


"Praca rodzi wesele, a doskonali cnotę. Seneka Młodszy "


Praca rodzi...


"Prawa nie przekonują dlatego tylko, że grożą. Seneka "


Prawa nie...


"Prawda nie lubi czekać. Seneka Młodszy "


Prawda nie...


"Prawda nie lubi czekać. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Prawda nie...


"Prawdę czas odsłania. Seneka Młodszy "


Prawdę czas...


"Prawdę należy mówić tylko temu, kto chce jej słuchać. Seneka Młodszy "


Prawdę należy...


"Prawdziwa miłość nienawidzi i nie cierpi zwłoki. Seneka Młodszy "


Prawdziwa miłość...


"Prawdziwa radość to rzecz serio. Seneka Młodszy "


Prawdziwa radość...


"Prawie nikogo los nie obdarza wielkim a nieustannym powodzeniem. Tylko szczęście, które spokojnie przychodzi, jest trwałe i towarzyszy nam do końca. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Prawie nikogo...


"Prima pars est aequitatis - równość to pierwsza zasada sprawiedliwości. Seneka "


Prima pars...


"Próbą złota jest ogień, nieszczęście - dzielnych ludzi. Seneka Młodszy "


Próbą złota...


"Próżno wstrzymywać tego, kto zdecydował się na śmierć. Seneka Młodszy "


Próżno wstrzymywać...


"Przebaczy sobie, kto nie przebaczył nikomu? Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Przebaczy sobie,...


"Przeciwności losu uczą mądrości, powodzenie ją odbiera. Seneka Młodszy "


Przeciwności losu...


"Przeciwność uczy rozsądku, dobrobyt go odbiera. Seneka "


Przeciwność uczy...


"Przeszedłeś przez życie bez walki. Nikt się nie dowie, ani nawet ty sam, co potrafisz. Seneka "


Przeszedłeś przez...


"Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać. Seneka "


Przez całe...


"Przyjaźń zawsze jest pożyteczna, a miłość często bywa szkodliwa. Seneka Młodszy "


Przyjaźń zawsze...


"Przyjemnie wspominać ciężkie chwile. Seneka "


Przyjemnie wspominać...


"Przykra to rzecz z króla stać się niewolnikiem. Seneka Młodszy "


Przykra to...


"Przypuśćmy, że ktoś będzie źle mówił o tobie: pomyśl, czy sam nie robiłeś tego wcześniej, pomyśl, o ilu ludziach ty źle mówisz. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Przypuśćmy, że...


"O, jak dobrze byłoby dla niektórych ludzi, gdyby mogli uciec od siebie samych! Teraz sami się dręczą, drażnią, deprawują, straszą. Cóż pomoże wyprawa zamorska czy przeprowadzka do innego miasta? Jeżeli chcesz umknąć przed tym, co cię gnębi, trzeba ci być innym, a nie gdzie indziej. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


O, jak...


"O, jaka nędza nie umieć umrzeć! Seneka Młodszy "


O, jaka...


"Odmawia pomocy, kto niesie zgnębionym pomoc wątpliwą. Seneka Młodszy "


Odmawia pomocy,...


"Odpowiedniejszą rzeczą jest śmiać się z życia, a nie lamentować. Lucjusz Anneusz Seneka "


Odpowiedniejszą rzeczą...


"Oducza się umysł powoli, czego się uczył długo. Seneka Młodszy "


Oducza się...


"Odziera przyjaźń z dostojeństwa, kto jej szuka dla korzystnych możliwości. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Odziera przyjaźń...


"Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Ojczyznę kocha...


"Omnis ars naturae imitatio est - wszelka sztuka jest naśladowaniem natury. Seneka "


Omnis ars...


"Opornego los wlecze siłą. Seneka Młodszy "


Opornego los...


"Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura - życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka. Seneka "


Otium sine...


"Na cóż się nie odważy ślepy szał kobiecy? Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Na cóż...


"Na gniew najlepszym lekarstwem czas. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Na gniew...


"Na kogo los się zawziął, runąć by mu ze szczytu wieży. Seneka Młodszy "


Na kogo...


"Na najwyższym stanowisku nie można pomieścić dwóch. Seneka Młodszy "


Na najwyższym...


"Naiwnością jest taić to, co się zaraz wyda. Seneka Młodszy "


Naiwnością jest...


"Najbliższa niewinności jest nieświadomość winy. Seneka Młodszy "


Najbliższa niewinności...


"Najgorsze dla nas jest właśnie to, że wykazujemy starczą powagę, a dziecięce wady. Seneka Młodszy (4 r. p. n. e. -65 r. n. e) "


Najgorsze dla...


"Najlepiej przecierpieć, czego odmienić nie można. Seneka Młodszy "


Najlepiej przecierpieć,...


"Najlepsza jest taka miara majątku, żeby ani nie popaść w ubóstwo, ani od ubóstwa nie być daleko. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Najlepsza jest...


"Najlepsza śmierć to umrzeć tak, żeby płakali najbliżsi. Seneka Młodszy "


Najlepsza śmierć...


"Najlepszy ten, kto najmniej zły! Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Najlepszy ten,...


"Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka. Wrogość natychmiast znika, jeśli się jej wyrzeknie jedna ze stron. Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65) "


Najlepszym lekarstwem...


"Najpierw daj mi swobodę wyboru, a potem obdarzaj dobrodziejstwami! Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Najpierw daj...


"Najważniejsza umiejętność władcy to umieć znieść nienawiść. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Najważniejsza umiejętność...


"Najważniejszą umiejętność władcy to umieć znieść nienawiść. Seneka Młodszy "


Najważniejszą umiejętność...


"Największym człowiekiem jest ten, który jest panem samego siebie. Seneka "


Największym człowiekiem...


"Namiętność prędko wygasa, rozum jest równomierny. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Namiętność prędko...


"Nauczając, uczymy się. Seneka "


Nauczając, uczymy...


"Nawet jeśli inni zajmą miejsce w pierwszej linii, a ciebie los rzuci między żołnierzy trzeciego szeregu, walcz także stamtąd głosem, zachętą, przykładem, odwagą. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nawet jeśli...


"Necesse est multos timeat quem multi timent - wielu musi się bać ten, kogo wielu się boi. Seneka Młodszy "


Necesse est...


"Necessitas nulla est - źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia. Seneka "


Necessitas nulla...


"Nemo est casu bonus - nikt nie jest dobry przez przypadek. Seneka "


Nemo est...


"Nemo regere potest nisi qui et regi - tylko ten umie rządzić, kto umie być posłusznym władzy. Seneka "


Nemo regere...


"Nic równie nie szkodzi zdrowiu, jak częsta zmiana lekarstw. Seneka Młodszy "


Nic równie...


"Nie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa. Seneka Młodszy "


Nie było...


"Nie byłoby wielkiego geniuszu bez przymieszki szaleństwa. Seneka "


Nie byłoby...


"Nie chce umierać, kto wygląda śmierci. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie chce...


"Nie czas opłakiwać klęsk publicznych, kiedy się widzi domowe nieszczęścia. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie czas...


"Nie dane jest ludziom obcować z bogami. Seneka Młodszy "


Nie dane...


"Nie dane jest ludziom obcować z bogami. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie dane...


"Nie idzie o to, w jaki sposób wyrządzono krzywdę, lecz w jaki ją sposób znoszono. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie idzie...


"Nie jest wielkodusznością dawać i tracić. Wielkoduszność - to tracić, a dawać. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie jest...


"Nie jest winny, kto niechcący staje się winny. Seneka Młodszy "


Nie jest...


"Nie jest wskazane burzyć korzystny stan rzeczy: bezpiecznie daje się zmieniać to, co jest w najgorszym stanie. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie jest...


"Nie kochać własnych rodziców to zwyrodnienie, nie uznawać - to obłęd. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie kochać...


"Nie ma na tronie miejsca dla dwóch. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie ma...


"Nie ma nic tak wielkiego, żeby nie mogło upaść, bo już sama wielkość, choćby nie działały inne czynniki, staje się dostateczną przyczyną upadku. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie ma...


"Nie ma rzeczy, której nie można by zdobyć wytrwałą pracą i pilnym staraniem. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie ma...


"Nie ma siły większej niż prawdziwa miłość. Seneka Młodszy "


Nie ma...


"Nie można wskazać tak nieszczęśliwej rodziny, żeby nie znajdowała pociechy w istnieniu jeszcze nieszczęśliwszej. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie można...


"Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go. Seneka (Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 n. e) "


Nie otrzymujemy...


"Nie powiększaj wagi swoich nieszczęść i nie przydawaj sobie ciężaru skargami. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie powiększaj...


"Nie powinniśmy zbyt szybko wierzyć w to, co nam opowiadają: wielu zmyśla po to, aby oszukiwać, a wielu dlatego, że ich samych oszukano. . . Seneka "


Nie powinniśmy...


"Nie przynosi ujmy zmiana planów ze zmianą sytuacji. Seneka Młodszy "


Nie przynosi...


"Nie samo życie jest dobrem, ale życie dobre. Seneka Młodszy "


Nie samo...


"Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu, radość to rzecz bardzo poważna. Lucjusz Anneusz Seneka "


Nie sądźcie,...


"Nie spuszczamy z oczu cudzych błędów, a własne chowamy za plecami. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie spuszczamy...


"Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej. Seneka "


Nie ten...


"Nie umie być władcą, kto karze wszystkich na śmierć. Seneka Młodszy "


Nie umie...


"Nie umie się już maskować wściekłość wietrząca zapach krwi. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie umie...


"Nie wypada niczego podejmować pochopnie przeciwko swym bliskim. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nie wypada...


"Niech człowiek nie da się zepsuć przez rzeczy zewnętrzne i niech będzie niepokonanym i podziwiającym tylko siebie, wierzącym w siebie, a na złe i dobre gotowym - artystą życia. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Niech człowiek...


"Niechaj twe słowa będą nieustraszone: kto prosi nieśmiało, uczy odmowy. Seneka "


Niechaj twe...


"Niegodziwość pije większą część własnej trucizny. Seneka "


Niegodziwość pije...


"Niekiedy trzeba nawet wbrew swojej woli przyjąć dobrodziejstwo. Seneka Młodszy "


Niekiedy trzeba...


"Niekiedy zbrodnią jest dotrzymać słowa. Seneka Młodszy "


Niekiedy zbrodnią...


"Niektóre zbrodnie uwieńczone powodzeniem stają się szacowne. Seneka Młodszy "


Niektóre zbrodnie...


"Niektóre zbrodnie uwieńczone powodzeniem stają się szacowne. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Niektóre zbrodnie...


"Niektórzy ludzie wydają się wielcy, bo mierzy się także piedestał. Seneka "


Niektórzy ludzie...


"Niełatwa jest droga z Ziemi ku gwiazdom. Seneka Młodszy "


Niełatwa jest...


"Niełatwa jest droga z ziemi ku gwiazdom. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Niełatwa jest...


"Niemal każdy usprawiedliwia taką namiętność, jaką dostrzega w sobie. Seneka "


Niemal każdy...


"Niemęska to rzecz uciekać przed Losem. Seneka Młodszy "


Niemęska to...


"Niesprawiedliwe rządy nie trwają nigdy w nieskończoność. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Niesprawiedliwe rządy...


"Nieszczęśliwi chętnie słuchają o swoich nieszczęściach. Seneka Młodszy "


Nieszczęśliwi chętnie...


"Nieszczęśliwi łatwo uwierzą w to, czego pragną. Seneka Młodszy "


Nieszczęśliwi łatwo...


"Nieszczęśliwi nie znają wstydu. Seneka Młodszy "


Nieszczęśliwi nie...


"Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą. Seneka Młodszy "


Nieszczęśliwy jest...


"Niewdzięczny jest ten, kto niechętnie zaciąga dług wdzięczności. Seneka Młodszy "


Niewdzięczny jest...


"Niewiedza jest nieskutecznym środkiem przeciwko nieszczęściom. Seneka Młodszy "


Niewiedza jest...


"Niewielkie troski mówią, ogromne - milczą zdrętwiałe. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Niewielkie troski...


"Niewielu zachowuje wdzięczność po otrzymaniu dobrodziejstwa. Wdzięczność dopóty pamięta o darach, dopóki z nich korzysta. Seneka "


Niewielu zachowuje...


"Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy. Seneka "


Nigdy nie...


"Nigdy nie jest za późno, aby wkroczyć na uczciwą drogę: kto żałuje swych grzechów, ten już prawie niewinny. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nigdy nie...


"Nikt nie dba o powalonego tyrana. Seneka "


Nikt nie...


"Nikt nie jest nieszczęśliwy bez winy. Seneka "


Nikt nie...


"Nikt nie kocha tych, których się lęka. Seneka Młodszy "


Nikt nie...


"Nikt nie może obiecywać sobie czegoś na przyszłość. Seneka "


Nikt nie...


"Nikt nie zapomina o swoim szczęściu. Seneka Młodszy "


Nikt nie...


"Nikt zdrowy na umyśle nie gniewa się na naturę. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nikt zdrowy...


"Nikt zdrowy na umyśle nie lęka się bogów. Szaleństwem bowiem jest bać się tego co zbawienne, nikt też nie kocha tych, których się lęka. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nikt zdrowy...


"Nikt, kto był kiedyś wyznawcą mądrości, nie stacza się na dno występku. Zbyt głęboko już nasiąkł nią, aby mógł ją z siebie całkowicie wypłukać i przybrać barwę zła. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Nikt, kto...


"Non est ad astra mollis e terris via - nie ma łatwej drogi z ziemi do gwiazd. Seneka "


Non est...


"Non est viri timere sudorem - nie przystoi mężczyźnie bać się ciężkiej pracy, nie wypada mężczyźnie obawiać się trudu. Seneka "


Non est...


"Non fert ullum ictum illaesa felicitas - nieprzerwane powodzenie nie wytrzyma żadnego ciosu. Seneka "


Non fert...


"Non mortem timemus, sed cogitationem mortis - nie śmierci się boimy, lecz myśli o śmierci. Seneka "


Non mortem...


"Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est - nie ten jest ubogi, kto mało ma, ale ten, kto chce mieć więcej; Seneka. "


Non qui...


"Non vitae, sed scholae discimus - niestety nie uczymy się dla życia, ale dla szkoły. Seneka Młodszy "


Non vitae,...


"Nulla res carius constat quam quae precibus empta est - nie ma droższej rzeczy nad kupioną prośbami. Seneka "


Nulla res...


"Nulla servitus turpior est quam voluntaria - nie ma niewoli haniebniejszej niźli dobrowolna. Seneka "


Nulla servitus...


"Nulla sine Deo mens bona est - bez Boga żadna myśl nie jest dobra. Seneka "


Nulla sine...


"Nullum saeculum magnis ingeniis clausum est - żaden wiek nie jest zamknięty na wielkie talenty. Seneka "


Nullum saeculum...


"Nullus agenti dies longus est - dla pracującego żaden dzień nie jest długi. Seneka "


Nullus agenti...


"Magnus ille est, qui fictilibus sic utitur, quemadmodum argento, nec ille minor est, qui sic argento utitur, quemadmodum fictilibus - wielki jest ten, kto naczyniami glinianymi posługuje się tak jak srebrną zastawą, ale nie mniejszy jest i ten, kto ze srebrną zastawą obchodzi się tak jak z glinianą. Seneka "


Magnus ille...


"Magnus ille, qui in divitiis pauper est - wielki jest ten, kto będąc bogatym, żyje jak ubogi. Seneka "


Magnus ille,...


"Manus manum lavat - ręka rękę myje. Seneka "


Manus manum...


"Matczyna miłość nie zna strachu. Seneka Młodszy "


Matczyna miłość...


"Maximum remedium irae dilatio est - najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka (czas). Seneka "


Maximum remedium...


"Mądrość to najwyższa doskonałość duszy ludzkiej. Lucjusz Anneusz Seneka "


Mądrość to...


"Mądry od nikogo nie doznaje lekceważenia; zna swoją wielkość. Seneka "


Mądry od...


"Mens regnum bona possidet - dobry umysł posiada królestwo (jest bogactwem). Seneka "


Mens regnum...


"Męstwo zwraca ku gwiazdom, strach - ku śmierci. Seneka Młodszy "


Męstwo zwraca...


"Młodzi chętnie słuchają gorszych rad. Seneka Młodszy "


Młodzi chętnie...


"Mors malum non est, sola ius aequum generis humani - śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki. Seneka "


Mors malum...


"Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3-65 p. n. e) "


Musisz żyć...


"Mylić się jest rzeczą ludzką. (Humanum est errare). Seneka Starszy (Lucius annaeus Seneca, ok. 55 p. n. e. - ok. 40 n. e) "


Mylić się...


"Łagodność jest świetnym lekarstwem na strach. Seneka Młodszy "


Łagodność jest...


"Łagodność jest świetnym lekarstwem na strach. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Łagodność jest...


"Łatwo być sprawiedliwym, gdy serce jest wolne od lęku. Seneka Młodszy "


Łatwo być...


"Laus alit artes - pochwała karmi sztukę. Seneka "


Laus alit...


"Lepiej nie zaczynać niż zaprzestać. Seneka (Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 n. e) "


Lepiej nie...


"Lepiej poszukać sobie nowego przyjaciela niż płakać po dawnym. Seneka Młodszy "


Lepiej poszukać...


"Licentia poetica - swoboda poetycka. Seneka "


Licentia poetica...


"Los nie zabiera tego, czego nie było. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Los nie...


"Każdy jest na tyle nieszczęśliwy, na ile się za takiego uważa. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Każdy jest...


"Każdy kogut na swoich śmieciach śmielszy. Seneka Młodszy "


Każdy kogut...


"Kiedy lekarstwo jest haniebne, wstyd przychodzić do zdrowia. Seneka Młodszy "


Kiedy lekarstwo...


"Kiedy nadejdą nieszczęścia, za późno na ostrożność. Seneka Młodszy "


Kiedy nadejdą...


"Kłamią niewolnicy, wolni prawdę mówią. Seneka Młodszy "


Kłamią niewolnicy,...


"Kobieta, to prowodyr wszelkiego zła: ona, mistrzyni zbrodni, ujarzmia nasze dusze, przez jej plugawe miłostki dymią zgliszcza tylu miast, tyle narodów prowadzi wojny i tyle ludów miażdżą ruiny do cna obalonych królestw. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Kobieta, to...


"Komu wolno wiele, temu najmniej przystoi być samowolnym. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Komu wolno...


"Konieczność jest zwykle silniejsza niż miłość. Seneka Młodszy "


Konieczność jest...


"Kres jednego nieszczęścia jest stopniem ku następnemu. Seneka Młodszy "


Kres jednego...


"Kto chce rozmawiać z tobą jedynie w tajemnicy, nie ma ci prawie nic do powiedzenia. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Kto chce...


"Kto jest przyjacielem ten kocha ale nie każdy kto kocha jest też przyjacielem. Seneka "


Kto jest...


"Kto ma urojone lęki, ten zasługuje na prawdziwe. Seneka Młodszy "


Kto ma...


"Kto mogąc nie zabrania grzeszyć, namawia do grzechu. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Kto mogąc...


"Kto nie może mieć nadziei na nic, niech na nic nie traci nadziei. Seneka "


Kto nie...


"Kto nie trzyma się drogi pośredniej, ten nigdy nie idzie bezpieczną ścieżką. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Kto nie...


"Kto nie zignoruje czynu, nie zignoruje jego autora. Seneka "


Kto nie...


"Kto przyjmuje dobrodziejstwo z wdzięcznością, spłaca już pierwszą ratę. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Kto przyjmuje...


"Kto sieje żal, będzie zbierał gniew. Seneka "


Kto sieje...


"Kto szuka śmierci, ten chce wydawać się winnym. Seneka Młodszy "


Kto szuka...


"Kto wymawia się przeznaczeniem i pobłaża sobie, ten zasługuje na popełnianie błędów. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Kto wymawia...


"Ktokolwiek nieszczęśliwych, być może, odwodzi od śmierci, ten jest okrutny: śmierć bywa karą niekiedy, ale często darem; dla wielu jest ona łaską. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Ktokolwiek nieszczęśliwych,...


"Ktoś, kto przyjmuje cudze dobro, sprzedaje własną wolę. Seneka "


Ktoś, kto...


"Któż jest tak wielki, by Los nie mógł go zmusić do szukania pomocy nawet u najnędzniejszych z ludzi? Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Któż jest...


"Kupioną wierność da się przekupić. Seneka Młodszy "


Kupioną wierność...


"Jak nie ma różnicy, czy położysz chorego na drewnianym albo złotym łożu - gdziekolwiek go bowiem umieścisz, zabierze ze sobą chorobę - tak i bez znaczenia jest to, czy chora dusza przebywa wśród bogactw czy też w ubóstwie. Choroba wszędzie się za nią powlecze. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Jak nie...


"Jakże bardzo pochlebstwo przypomina przyjaźń! Seneka "


Jakże bardzo...


"Jest tak: nie otrzymujemy krótkiego życia, ale czynimy je krótkim, i nie brakuje nam życia, ale je trwonimy. Seneka "


Jest tak:...


"Jest znamieniem głupca, że nie wie, co mu wolno. Seneka Młodszy "


Jest znamieniem...


"Jeśli chcemy być sprawiedliwymi sędziami wszystkich spraw, to bądźmy przede wszystkim przekonani o tym, że nikt z nas nie jest bez winy. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Jeśli chcemy...


"Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam. Seneka "


Jeśli chcesz...


"Jeśli czegoś nie można poprawić, lepiej to przecierpieć. Seneka "


Jeśli czegoś...


"Jeśli jesteś człowiekiem, przypatruj się tym, którzy nauczyli się wielkich rzeczy, nawet jeśli dopadło ich nieszczęście. Seneka "


Jeśli jesteś...


"Jeśli popatrzysz na kres życia nie jak na karę, lecz jako na prawo natury, i wygnasz z serca strach przed śmiercią, odtąd żaden lęk nie ośmieli się zakraść do niego. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Jeśli popatrzysz...


"Jeśli znajdziesz prawdziwego przyjaciela (co zdarza się naprawdę rzadko!) chroń go, bo to drugi ty. Seneka (Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 n. e) "


Jeśli znajdziesz...


"Jeśliby karać każdego, kto ma charakter przewrotny i zły, to kara nie ominie nikogo. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Jeśliby karać...


"Jeżeli chcesz być kochany, kochaj sam. Seneka Młodszy "


Jeżeli chcesz...


"Jeżeli twe czyny są szlachetne, niech wiedzą o nich wszyscy; jeżeli podłe, to cóż z tego, że nikt o nich nie wie, skoro wiesz ty sam? Żal mi cię, jeśli lekceważysz takiego świadka! Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Jeżeli twe...


"Język ludu jest święty. Seneka Starszy "


Język ludu...


"I nie dziwota, że rzeczy wielkie rodzą się tylko w dużych odstępach czasu: to co przeciętne i stworzone dla tłumu przypadek przynosi często, natomiast to co niepospolite wyróżnia on przez samą rzadkość. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


I nie...


"Ilekroć byłem wśród ludzi, wracałem mniejszy. Seneka "


Ilekroć byłem...


"Ileż przypadków miota ludzkim życiem! Los mniej się sroży na małych ludzi, a Bóg lżejsze ciosy wymierza w drobniejsze rzeczy; cicha kryjówka daje ludziom spokój, a mała chatka pozwala bezpiecznie dożyć sędziwego wieku. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Ileż przypadków...


"Im większą masz władzę, tym większą musisz mieć cierpliwość. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Im większą...


"Impares nascimur, pares morimur - rodzimy się nierówni, umieramy równi (w obliczu śmierci wszyscy są równi). Seneka "


Impares nascimur,...


"Imperare sibi maximum est imperium - panować nad sobą to najwyższa władza. Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 p. n. e) "


Imperare sibi...


"In eodem prato bos herbam quaerit, canis leporem, ciconia lacertam - na tej samej łące wół szuka trawy, pies zająca, a bocian jaszczurki (z jednej książki każdy wybiera to, co go najbardziej interesuje). Seneka, Listy moralne). (z jednej książki każdy wybiera to, co go najbardziej interesuje). Seneka, Listy moralne) "


In eodem...


"Inicua numquam regna perpetuo manent - niegodziwe (niesprawiedliwe) rządy nie trwają nigdy wiecznie; tyrani nie rządzą wiecznie. Seneka "


Inicua numquam...


"Ista, quae spectantur, ad quae consistitur, quae alter aleri stupens monstrat, foris nitent introrsus misera sunt - te rzeczy, które przyciągają oczy i przy których się przystaje, które jeden drugiemu z podziwem pokazuje, te rzeczy po wierzchu błyszczą, a są lichotą w środku. Seneka "


Ista, quae...


"Hanc personam induisti, agenda est - podjąłeś się tej roli, więc musisz ją odegrać do końca; wziąłeś na siebie tę rolę, trzeba więc ją grać; wdziałeś tę maskę, trzeba ją nosić. Seneka "


Hanc personam...


"Haniebna śmierć to coś jeszcze gorszego niż hańba. Seneka Młodszy "


Haniebna śmierć...


"Hańbą jest co innego mówić, a co innego czuć. Seneka Młodszy "


Hańbą jest...


"Homo sacra res homini - człowiek rzeczą świętą dla człowieka. Seneka "


Homo sacra...


"Honesta res est laeta paupertas - szacowna to rzecz pogodne ubóstwo. Seneka "


Honesta res...


"Gallus in suo sterquilinio plurimum potest - kogut tylko na własnym gnojowisku dużo może; kogut na swojej kupie nawozu wszechwładny. Seneka Młodszy "


Gallus in...


"Gdy chcesz, by dochowano tajemnicy, to pierwszy dochowaj. Seneka Młodszy "


Gdy chcesz,...


"Gdy ujrzysz mężnego, nie zwij go nieszczęśliwym. Seneka Młodszy "


Gdy ujrzysz...


"Gdy ujrzysz nieszczęśliwego, wiedz, że to człowiek. Seneka Młodszy "


Gdy ujrzysz...


"Gdzie człowiek tam i okazja do świadczenia dobrodziejstw. Seneka "


Gdzie człowiek...


"Gdzie nie ma wstydu, praworządności, uczciwości, pobożności ani wierności, tam władza nie jest bezpieczna. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Gdzie nie...


"Gloria vanum et volubile quiddam est auraque mobilius - sława jest czymś próżnym, ulotnym i jeszcze bardziej niestałym, niż powietrze. Seneka "


Gloria vanum...


"Głód nie ma ambicji. Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3-65 p. n. e) "


Głód nie...


"Gorszy jest od wojny sam strach przed wojną. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Gorszy jest...


"Gubimy się naśladując innych: oddzielmy się tylko od tłumu, a wrócimy do zdrowia. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Gubimy się...


"Facilius per partes in congitionem totius adducimur - łatwiej nas doprowadzić do zrozumienia całości kawałek po kawałku. Seneka "


Facilius per...


"Fallaces sunt rerum species - pozory rzeczy są mylące. Seneka "


Fallaces sunt...


"Fata nolentem trahunt - opornego los (siłą) wlecze; los ciągnie człowieka wbrew jego woli. Seneka "


Fata nolentem...


"Filozofia to umiłowanie mądrości i dążenie do niej. Seneka "


Filozofia to...


"Fortuna boi się odważnych i uciska bojazliwych. Seneka "


Fortuna boi...


"Eadem aut turpia aut honesta - te same postępki mogą być albo haniebne, albo szlachetne. Seneka "


Eadem aut...


"Errare humanum est, in errore perservare stultum - błądzić jest rzeczą ludzką, trwać w błędzie - głupotą. Seneka Starszy "


Errare humanum...


"Diligentia maximum etiam mediocris ingeni subsidium - pilność jest największą pomocą nawet dla przeciętnej inteligencji. Seneka "


Diligentia maximum...


"Divitiae apud sapientem virum in servitute sunt, apud stultum in imperio - bogactwa u mądrego są na służbie, a u głupiego przy władzy. Seneka "


Divitiae apud...


"Divitiae non sunt bonum - bogactwo nie jest dobrem. Seneka "


Divitiae non...


"Dla chciwych mało całego świata. Seneka Młodszy "


Dla chciwych...


"Dla zbrodni zawsze bezpieczna jest droga przez zbrodnie. Seneka Młodszy "


Dla zbrodni...


"Długie miała życie matka, której syn sprawia pogrzeb. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Długie miała...


"Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie. Seneka Starszy (Lucius Annaeus Seneca, ok. 55 p. n. e. - ok. 40 n. e) "


Dobrem jest...


"Dobrze jest być sławnym, ale pewniejsze jest mieć pieniądze. Seneka "


Dobrze jest...


"Dobrze jest wspólnie płakać: bardziej cierpią ci, których dręczą tajone zgryzoty. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Dobrze jest...


"Dość jednej chwili na to, by wprost z tronu znaleźć się na kolanach u cudzych stóp. Musisz pamiętać, że wszelki los jest zmienny i że cokolwiek się zdarza komu innemu, może się i tobie przydarzyć. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Dość jednej...


"Ducunt volentem fata, nolentem trahunt - powolnego prowadzą losy, opornego siłą ciągną. Seneka "


Ducunt volentem...


"Dum inter homines sumus, colamus humanitatem - póki jesteśmy wśród ludzi, bądźmy ludzcy. Seneka "


Dum inter...


"Dumne i przepotężne jest miano matki. Seneka Młodszy "


Dumne i...


"Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie. Seneka "


Dwie rzeczy...


"Dzielni ludzie zabraniają się smucić, tchórzliwi każą. Seneka Młodszy "


Dzielni ludzie...


"Czym jest człowiek? Jest to naczynie, które pęka od pierwszego lepszego wstrząsu. Seneka "


Czym jest...


"Czym jest Bóg? Wszystkim co widzisz i wszystkim, czego nie widzisz. Seneka "


Czym jest...


"Czy jest coś gorszego niżeli śmierć? Życie, jeśli pragniesz umrzeć. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Czy jest...


"Czy godzi się wymuszać to, czego nie można wyjednać prośbami? Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Czy godzi...


"Człowiek to zwierzę towarzyskie. Seneka "


Człowiek to...


"Człowiek dla człowieka winien być rzeczą świętą. Seneka "


Człowiek dla...


"Człowiek broni błędów, które kocha. Seneka "


Człowiek broni...


"Część leczenia zależy od woli wyleczenia. Seneka "


Część leczenia...


"Często przyczyną śmierci jest lęk przed śmiercią. Seneka Młodszy "


Często przyczyną...


"Często ogień i miecz zastępują lekarstwo. Seneka Młodszy "


Często ogień...


"Często należy upominać swe serce, by pamiętało, że odejdą jego ukochania, że nawet już odchodzą. Przyjmując dary Losu, pamiętaj, że dano ci je bez gwarancji. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Często należy...


"Często maleńki znak przywodzi na pamięć dawne, przyćmione długim wiekiem sprawy. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Często maleńki...


"Często krzywda sprowadza lepszy Los. Wiele rzeczy runęło, aby wznieść się wyżej. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Często krzywda...


"Czemuż miałby się bać ryzyka, kto nie ma nic do stracenia? Seneka Młodszy "


Czemuż miałby...


"Czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd. Seneka "


Czego nie...


"Cui prodest scelus is fecit - komu przynosi (zbrodnia) korzyść (ten ją popełnił); mordercą jest ten kto zyskuje na morderstwie. Seneka "


Cui prodest...


"Cudze błędy mamy na oku, nasze poza nami. Seneka Młodszy "


Cudze błędy...


"Cóż za różnica, jaka kogo wada ogłupia? Głupota jednako patronuje wszystkim. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Cóż za...


"Cóż dziwnego, że Bóg twardo doświadcza szlachetne dusze? Miękkość nie jest nigdy sprawdzianem cnoty. Seneka "


Cóż dziwnego,...


"Cóż bardziej haniebnego i niemęskiego niż poddawanie się niszczącemu działaniu zgryzoty? Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Cóż bardziej...


"Cokolwiek robisz, pamiętaj o śmierci. Seneka "


Cokolwiek robisz,...


"Cokolwiek dajesz biednemu, Losowi dajesz. Seneka Młodszy "


Cokolwiek dajesz...


"Co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego; Seneka Młodszy (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3-65 p. n. e). (Filozof, Lucius Annaeus Seneca, ok. 3-65 p. n. e) "


Co zrobisz...


"Co bywać nie może często, niech bywa długo. Seneka Młodszy "


Co bywać...


"Chwalebnie jest czynić to co należy, a nie to co wolno. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Chwalebnie jest...


"Chwalebne jest czynić to co należy, a nie to co wolno. Seneka Młodszy "


Chwalebne jest...


"Całe życie jest niewolą. Należy więc pogodzić się z losem, jak najmniej ubolewać nad nim i chwytać każdą korzyść, jaka z nim się łączy. Żadne położenie nie jest aż tak straszne, by człowiek obdarzony równowagą ducha nie znalazł w nim jakiejś pociechy. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Całe życie...


"Cała harmonia tego świata składa się z elementów sprzecznych. Seneka Młodszy "


Cała harmonia...


"Calamitas virtutis occasio est - klęska (jest) okazją do cnoty; nieszczęście jest okazją do wykazania męstwa. Seneka "


Calamitas virtutis...


"Błądzić jest rzeczą ludzką. Seneka Młodszy "


Błądzić jest...


"Boimy się nie śmierci, ale wyobrażenia, jakie mamy o niej. Seneka Młodszy "


Boimy się...


"Bonum ex malo non fit - dobro nie rodzi się ze zła. Seneka "


Bonum ex...


"Bóg ustanowił dla każdego wieku właściwe powinności i podzielił nasze życie na odpowiednie okresy; młodemu przystoi radość, starcowi - zasępione czoło. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Bóg ustanowił...


"Bóg-mściciel ściga pysznych. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e) "


Bóg-mściciel ściga...


"Bracchia in ventum iactare - mocować się z wiatrem (podejmować bezowocne wysiłki). Seneka "


Bracchia in...


"Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt - (dosł. cudze błędy na oku/widoku mamy, z tyłu nasze są) cudze błędy/winy mamy na oku, nasze poza nami, własne za plecami; w oku bliźniego źdźbło widzisz, we własnym nie dostrzegasz belki. Seneka "


Aliena vitia...


"Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere - trzeba byś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć (z pożytkiem) dla siebie. Seneka "


Alteri vivas...


"Ambitiosa non est fames - głód nie ma ambicji. Seneka "


Ambitiosa non...


"Audiatur et altera pars - trzeba wysłuchać i drugiej strony; niech będzie wysłuchana i druga strona; należy wysłuchać także drugiej strony. Seneka "


Audiatur et...


"Aut fatuum aut regem nasci oportere - trzeba się urodzić albo głupcem, albo królem. Seneka "


Aut fatuum...


"Avaritia est causa paupertatis - chciwość jest przyczyną ubóstwa. Seneka "


Avaritia est...