Cytaty > Wiedza i Nauka


"Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha. Ernest Renan "


Głównym celem...
"Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia - nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe (co dobre i słuszne). (co dobre i słuszne). (co dobre i słuszne) "


Iuris prudentia..."Jaki mistrz taka nauka. Przysłowie ludowe "


Jaki mistrz..."Kosmetyka - to nauka o kosmosie kobiety. Karl Kraus (1874-1936) "


Kosmetyka -..."Każda nauka ma w sobie tendencję do monopolizowania. Karl Rahner "


Każda nauka..."Miłość to taka nauka, co w całym dziury szuka. Jan Sztaudynger "


Miłość to...
"Nawet mistrzowi nie zaszkodzi nauka. Przysłowie ludowe "


Nawet mistrzowi..."Nauka w las nie wiedzie, a z lasu wyprowadza. Przysłowie ukraińskie "


Nauka w..."Nauka uspokaja. Sztuka jest, by denerwować. Georges Braque "


Nauka uspokaja...."Nauka umacnia wrodzoną siłę. Horacy "


Nauka umacnia..."Nauka to pokarm dla rozumu. Lew Tołstoj "


Nauka to...
"Nauka nie poszła w las. "


Nauka nie..."Nauka nie daje satysfakcji moralnej, albowiem nie udziela odpowiedzi na podstawowe pytania. Fiodor Dostojewski "


Nauka nie..."Nauka nie buduje mostów nad przepaściami myśli, lecz po prostu stoi jako tablica ostrzegawcza. Karl Kraus "


Nauka nie..."Nauka jest zbiorem wypróbowanych przepisów. Paul Valery "


Nauka jest..."Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966) "


Nauka jest...
"Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony "


Nauka jest..."Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym. Giordano Bruno (1548-1600) "


Nauka jest..."Nauka jest jak niezmierne morze [. . . ] Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Stefan Żeromski (1864 - 1925) "


Nauka jest..."Nauka jest cmentarzyskiem obumarłych ludzi. Miquel de Unamuno "


Nauka jest..."Nauka gankiem rozumu. Przysłowie azerskie "


Nauka gankiem...
"Nauka dostarcza i radości, i pociechy. Pliniusz Młodszy "


Nauka dostarcza..."Ojczyzna, nauka, cnota. Adam Mickiewicz (1798 - 1855) "


Ojczyzna, nauka,..."Plenus venter non student libenter - najedzonemu nie idzie nauka; pełny brzuch niechętnie studiuje. "


Plenus venter..."Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka - sztuką. Fryderyk Schlegel "


Wszelka sztuka..."Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki. Glenn Doman "


Zabawa jest...

1 2 3 4 5 6 7 8