"Pokusa to perfumy, które wdycha się tak długo, aż człowiek zapragnie mieć flakon. Jean-Paul Belmondo"

Pokusa to perfumy ...


"Ubi bene, ibi patria! - Tam ojczyzna, gdzie dobrze! Gdzie dobrze, tam ojczyzna "

Ubi bene,...


"Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. Paulo Coelho "

Kocha się...


"Tylko jedno, ale za to lew. Ezop (VI w. p. n. e) "

Tylko jedno,...


"Zdradzony mąż wszędzie widzi zdradzonych mężów. Marcel Proust "

Zdradzony mąż...


"Cel to zadanie jakie wyznaczamy naszym marzeniom. Bierce Ambrose "

Cel to...


"Urosną wilczkowi zęby. Rysiński "

Urosną wilczkowi...


"Nie zbudzę się pewnego ranka, ot, spodziewana niespodzianka. Jan Sztaudynger "

Nie zbudzę...


"Duma jest cnotą nieszczęścia. Francois Rene de Chateaubriand (1768-1848) "

Duma jest...


"Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus, fit non vi, sed saepe studendo - kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem, tak też człowiek nie staje się uczonym gwałtownie, lecz przez to, że często się uczy. Owidiusz "

Gutta cavat...


"Te Deum laudamus - Ciebie, Boga, wychwalamy. "

Te Deum..."Talent to tylko wielka cierpliwość. Anatol France "

Talent to...


"Adhibenda est in iocando moderatio - w żartach należy zachować umiar. "

Adhibenda est...


"Zapominacie, że owoce należą do wszystkich, a ziemia - nie należy do nikogo. Jean-Jacques Rosseau (1712 - 1778) "

Zapominacie, że...


"Żadne dzieło człowieka nie przeżyje książki. autor nieznany "

Żadne dzieło...


"Przyjaciele stanowię trwały i niezdobyty bastion przeciwko wszelkiemu złu życia. Sydney Smith "

Przyjaciele stanowię...


"Kiedy ma się już to, czego się pragnęło to okazuje się, ze nie jest to wcale to, czego się pragnęło. Gertruda Stain "

Kiedy ma...


"Żadna miłość nie potrafi się ostać wobec obrzydzenia. Luise Rinser "

Żadna miłość...


"Dobry przykład jest najlepszym kazaniem. Przysłowie angielskie "

Dobry przykład...


"Nie tyrania męża dręczy kobietę, lecz jego obojętność. Julies Michelet "

Nie tyrania...


"Kobiety z reguły starają się sprawić, by mężczyzna się zmienił; Przerobiony zaś przestaje im się podobać. Marlena Dietrich "

Kobiety z..."Nie należy przemilczać racji. Eurypides "

Nie należy...


"Tylko nieszczęście hańbi. Francoise Sagan "

Tylko nieszczęście...


"Cuius panis est, panis datur - kto ma chleb, temu jeszcze dają. "

Cuius panis...


"Nie ma większej zniewagi niż szacunek dla nagiej. Jan Sztaudynger "

Nie ma...


"Potykając się można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się. Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) "

Potykając się...


"W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne. "

W mowie...


"Utopia ma głowę wysoko, ale stopę nisko. "

Utopia ma...


"Miłość jest niepojęta dla tych, którzy jej nie doświadczają. Francois Rene de Chateaubriand "

Miłość jest...


"Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie dorosłam do słuchania jednego stylu muzyki. Nie prawda. To on nie dorósł na tyle, by dostrzec talent każdego, nie ważne czy to muzyka klasyczna, rock czy disco polo. "