"Pokusa to perfumy, które wdycha się tak długo, aż człowiek zapragnie mieć flakon. Jean-Paul Belmondo"

Pokusa to perfumy ...


"Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest radość? Innym sprawić radość. Wilhelm von Keppler "

Co to...


"Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach. (. . . ) Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców. Jan Paweł II (Gliwice, 15 czerwca 1999 "

Pozostańcie wierni...


"Reprehensio calumnia vacare debet - potępienie powinno być wolne od obrazy. "

Reprehensio calumnia...


"Człowiek jest miarą wszechrzeczy. Protagoras z Abdery (ok. 480 - ok. 410) "

Człowiek jest...


"Wszystko można osiągnąć wytrwałą pracą. Menander "

Wszystko można...


"Nie mam pojęcia, co to jest Wolność; wiem, kim są ludzie wolni. Romain Rolland "

Nie mam...


"Dulcis est somnus operanti - słodki jest sen dla pracującego. "

Dulcis est...


"Świat bez psychopatów? Byłby nienormalny. Stanisław Jerzy Lec "

Świat bez...


"Poczucie zagrożenia własnej przestrzeni życiowej wywołuje uczucie agresywne. Antoni Kępiński (1918-1972) "

Poczucie zagrożenia...


"Człowiek musi być zimny lub gorący, nigdy letni, obojętny na wszystko. "

Człowiek musi..."Nie zawsze mów, co wiesz, ale zawsze wiedz, co mówisz. Klaudiusz "

Nie zawsze...


"Dowcip jest jedyną rzeczą, którą tym trudniej znaleźć, im gorliwiej szuka. Christian Friedrich Hebbel "

Dowcip jest...


"Rozumowe poznanie dobra prowadzi człowieka do zadowolenia i pogody ducha. Demokryt z Abdery "

Rozumowe poznanie...


"Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością. Św. Augustyn "

Idziemy do...


"Jakby bóg zakazywał picia, czy uczyniłby wino tak dobrym. Armand Richelieu (1585-1642) "

Jakby bóg...


"Któż by kiedykolwiek w tym życiu mógł żyć, mieć nadzieję i dążności, gdyby przestrzeń nie była napełniona miłością. Tagore Rabindanath "

Któż by...


"Cięty język to jedyne ostre narzędzie, które nie tępi się przez ciągłe używanie. Washington Irwing "

Cięty język...


"Łatwiej na świecie o filozofię, niż o dobrą radę. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916) "

Łatwiej na...


"Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość. ks. Tadeusz Olszański "

Jest światło...


"Żaden magnes tak nie działa, jak magnes pięknego ciała. Jan Sztaudynger "

Żaden magnes..."Nie wszystko co ludzkie jest wielkie, ale wszystko, co nieludzkie jest małe. Stefan Pacek "

Nie wszystko...


"Bóg jest dobry, skoro młodym dał urok, wdzięk, zdrowie, przekorę, bunt, nadzieję, optymizm i radość, nam wyrozumiałość, tolerancję i zgodę na ich czasem głupią, lecz konieczną niezależność. s. 92 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne "

Bóg jest...


"Kłamstwo przeminie, prawda nie zginie. Przysłowie ludowe "

Kłamstwo przeminie,...


"W większości przypadków trudności ludzkie są córkami lenistwa. Andrew Johnson "

W większości...


"O kierunku sztuki można powiedzieć, że się wybił, dopiero wtedy, gdy stosują go dekoratorzy wystaw. Pablo Picasso (1881 - 1973) "

O kierunku...


"To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić. Tadeusz Kościuszko (1746 - 1817) "

To jest...


"Prawdopodobieństwo wydarzenia jest odwrotnie proporcjonalne do życzenia. Prawa Murphy'ego "

Prawdopodobieństwo wydarzenia...


"Ad acta (deponere) - do akt (odłożyć); odłożyć do akt spraw, które zostały zakończone. "

Ad acta...


"Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie dorosłam do słuchania jednego stylu muzyki. Nie prawda. To on nie dorósł na tyle, by dostrzec talent każdego, nie ważne czy to muzyka klasyczna, rock czy disco polo. "