"Pokusa to perfumy, które wdycha się tak długo, aż człowiek zapragnie mieć flakon. Jean-Paul Belmondo"

Pokusa to perfumy ...


"Pleni sunt exemplorum libri - pełne są księgi przykładów. "

Pleni sunt...


"Nieudanym rewolucjom najdłużej wierni są komedianci. Zbigniew Jerzyna "

Nieudanym rewolucjom...


"Miło jest szaleć, kiedy czas po temu. Jan Kochanowski (1530 - 1584) "

Miło jest...


"Wstyd jest barwą cnoty. W.I.Marewicz "

Wstyd jest...


"Człowiek nie jest stworzony do klęski. [. . . ] Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Ernest Hemingway (1899 - 1961) "

Człowiek nie...


"Naszym obowiązkiem jest kształtowanie charakteru. Godne życie jest naszym wielkim i wspaniałym arcydziełem. Michel de Montaigne "

Naszym obowiązkiem...


"Miłość zmienia oblicze świata, a świat zorganizowany przez miłość, zmienia nas samych. Kamieńska Anna "

Miłość zmienia...


"Budzić nadzieję w sobie i innych, oznacza: dodawać odwagi, dodawać życia. Phil Bosmans "

Budzić nadzieję...


"Najwyższa nagroda pracy - to, czym pozwala nam się stać. John Ruskin "

Najwyższa nagroda...


"Słowo: Słowo może być kneblem. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966) "

Słowo: Słowo..."Bardziej niż kamień milczy cień kamienia. Ryszard Podlewski "

Bardziej niż...


"Kto idzie na pustynię, ten nie szuka tam chleba, lecz niesie w sobie głód za czymś większym. Julius Angerhausen "

Kto idzie...


"Złorzeczenia to jedyny język rozumiany przez wszystkich programistów. Postulat Troutmana "

Złorzeczenia to...


"Discipulus est prioriris posterior dies - dzień następny jest uczniem poprzedniego, ostatni dzień jest uczniem pierwszego. "

Discipulus est...


"Snob choruje na sztukę, ale nigdy na nią nie umiera. Jan Czarny "

Snob choruje...


"Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie czytać. Warenns "

Wielu ludzi...


"Nie ma głupszej rady jak: "żyj mądrze! " "

Nie ma...


"Ze złamanego kręgosłupa wyrasta garb psychiczny. Stanisław Jerzy Lec "

Ze złamanego...


"Cierpienie jest próbą ogniową chrześcijaństwa. Adolf Kolping "

Cierpienie jest...


"O, gdybyś milczał! Byłbyś nadal filozofem. Boecjusz "

O, gdybyś..."Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku niż z grzesznikiem o Bogu. św. Klemens Maria Hoffbauer "

Lepiej jest...


"Est modus in rebus(, sunt certi denique fines). - we wszystkim jest miara(, są pewne granice) (poza którymi cnota przestaje być cnotą). Horacy "

Est modus...


"Miłość to wszystko, a do wszystkiego nie można już nic dodać ani niczego więcej odeń oczekiwać. Aldona Różanek "

Miłość to...


"Przeciwności losu są wielkim nauczycielem. Przysłowie angielskie "

Przeciwności losu...


"Ludzie, którzy kochają, potrafią zadawać najboleśniejsze ciosy. Potrafią uśmiercać nie pozbawiając swej ofiary życia. Adam Bohdaj "

Ludzie, którzy...


"Niech przepadną ci, którzy nasze uwagi wypowiedzieli już przed nami. Aelius Donatus "

Niech przepadną...


"Pamiętaj, że jesteś człowiekiem. Simonides z Keos (556 - 469 p. n. e) "

Pamiętaj, że...


"Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy. Sokrates "

Błąd jest...


"Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie dorosłam do słuchania jednego stylu muzyki. Nie prawda. To on nie dorósł na tyle, by dostrzec talent każdego, nie ważne czy to muzyka klasyczna, rock czy disco polo. "