"Pokusa to perfumy, które wdycha się tak długo, aż człowiek zapragnie mieć flakon. Jean-Paul Belmondo"

Pokusa to perfumy ...


"Majątek jest nieodzownym warunkiem szczęścia. C. E. Weigall: Światło w mroku "

Majątek jest...


"Jeśli mam być potępiony, wolę, by to było za zbytek miłosierdzia niż za nadmiar sprawiedliwości. Św. Odylon "

Jeśli mam...


"Claves Sancti Petri - klucze świętego Piotra (symbol papiestwa). (symbol papiestwa). (symbol papiestwa) "

Claves Sancti...


"Auto - blaszany frak. Rochus Spieker "

Auto -...


"Fortuna dicitur caeca - mówi się, że los jest ślepy. "

Fortuna dicitur...


"Przeciwko chytrym najlepszą bronią jest otwartość. Konfucjusz "

Przeciwko chytrym...


"Bez inteligencji nie ma ogłady. Oscar Wilde "

Bez inteligencji...


"Kobieta nie starzeje się dopóty, dopóki jest pożądana. Gabriela Zapolska (właśc. Maria Gabriela Śnieżko-Błocka, 1857-1921) "

Kobieta nie...


"Vos exemplaria Graeca nocturna versate manu, versate diruna - studiujcie przykłady greckie, nocą studiujcie i dniem. "

Vos exemplaria...


"Vincit qui patitur - zwycięża ten, kto wytrwa. "

Vincit qui..."Jąkanie jest bardzo często fizycznym manifestowaniem frustracji, niemożnością podołania czemuś. Sidney Sheldon, Mistrzyni gry "

Jąkanie jest...


"Nasi politycy: amatorzy z zarobkami zawodowców. Żarko Petan "

Nasi politycy:...


"Boże, daj mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego. Marek Aureliusz (właśc. Marcus Aurelius Antoninus, 121-180) "

Boże, daj...


"Filmy, komiksy, gazety ekscytują, ponieważ pełne są opisów zniszczeń, sadyzmu, brutalności. Erich Fromm, Wojna w człowieku "

Filmy, komiksy,...


"Miłość to ma szczególnego w sobie, że razem poddaje się jarzmu i panuje; serca nią zajęte dźwiga, pęta i drugiemu nosić je każe. Klementyna Hoffmanowa z Tańskich (1798-1845) "

Miłość to...


"Tstosteron jest źródłem istnienia człowieka. "

Tstosteron jest...


"Kto dziś czyni nieprawość, może być pewny, że przyszła nieprawość go usprawiedliwi. Karol Schmitt "

Kto dziś...


"Los objawia nam swoje życzenia, ale na swój sposób. Johann Wolfgang von Goethe (1749 -1832) "

Los objawia...


"Diabeł nie śpi z byle kim. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966) "

Diabeł nie...


"Głodnemu chleb na myśli. Rysiński "

Głodnemu chleb..."Per procurationem (skrót: p. p). - przez uprawnionego (używane do oznaczenia osoby podpisującej dokument w czyimś imieniu) "

Per procurationem...


"Abstrakcyjnej prawdy nie ma. Prawda jest zawsze konkretna. Włodzimierz Iljicz Lenin (Uljanow, 1870-1924) "

Abstrakcyjnej prawdy...


"I byłem królem. Lecz sen przepadł rankiem. William Szekspir (właść. William Shakespeare, 1564 - 1616) "

I byłem...


"Jeśli masz przyjaciela, odwiedzaj go często, ponieważ ciernie i zielska zarastają ścieżkę, którą się nie chodzi. "

Jeśli masz...


"Apetyt połączony z przekonaniem, że się go zaspokoi, nazywa się nadzieją. Thomas Hobbes "

Apetyt połączony...


"Góralu, czy nie jest ci żal / Odchodzić od stron ojczystych? Michał Bałucki (1837 - 1901) "

Góralu, czy...


"Biedna ta ziemia, wszystkie nasze cienie padają na nią. Stanisław Jerzy Lec "

Biedna ta...


"Kształtuje nas i wypełnia to, co kochamy. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) "

Kształtuje nas...


"Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie dorosłam do słuchania jednego stylu muzyki. Nie prawda. To on nie dorósł na tyle, by dostrzec talent każdego, nie ważne czy to muzyka klasyczna, rock czy disco polo. "