"Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nieniawiścią. Księga Przysłów 15, 17 "