"Kto nie jest z nami jest przeciw nam. Przysłowie ludowe "