"Wariat: człowiek z głową w IV wymiarze. Stefan Napierski "