"Życie jest podróżą, która prowadzi do domu. Herman Melville (1819-1891) "