"Timeo Danaos et dona ferentes - lękam się Danajów (Greków), nawet gdy składają dary. "